Priestor mraziarne je cca 1800 m3 s úložnými regálmi. V mraziarni je možné uložiť cca 300 paliet. Manipulačná plocha mraziarne je 300 m2. Nainštalovaná technológia dodala firma Titl Bratislava majiteľ p. Vlašič. Technológia pozostáva z dvoch samostatných jednotiek, ktoré samostatne dodáva chlad pre komoru.. V prípade výpadku jedného zariadenia druhé zariadenie je schopné udržiavať požadovanú mraziarenskú teplotu za predpokladu, že sa nebude manipulovať v komore. Mraziarenskú komoru v prípade poruchy, alebo poklesu teploty zabeybečuje tzv. GSM bránou, ktorá vyšle dve SMS správy na ľubovolné mobilné čísla .Mraziareň bola kolaudovaná v roku 2010.

Servis mraziarne je zabezpečený firmou NOVOTHERM v Boľkovciach. Mraziareň pozostáva z opláštenej budovy v ktorej sú nainštalované mraziarenské polyuretánové panely o hrúbke 150 mm.  Uvedené mraziarenské priestory sú k dispozícii okamžite. S malými úpravami je možné získať ihneď ďalších 900 m3. Rozmer budovy 55*40m.