Plocha je 150 m2. Nainštalovaná technológia bola dodaná firmou Titl Bratislava majiteľ p. Vlašič. Servis chladiarenskej časti je zabezpečený firmou NOVOTHERM v Boľkovciach. Časť priestoru je upravená pre špeciálne trvanlivé mäsové výrobky kde sú požadované skladovacie podmienky  teplota 12 stupňov C a vlhkosť vzduchu 60%.